CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

Zplnomocňujeme rodiče

Informovaností a školením zplnomocňujeme rodiče a vedeme je k jejich nezávislosti na sociálních službách

Vedeme kampaně zápisů do škol a školek

Rodiče zapisují romské dětí do kvalitních a nesegregovaných základních škol a školek.. Organizujeme romské rodiče ve věci rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Advokacie v oblasti rovného přístupu ke vzdělání

Vedeme litigaci v oblasti diskriminace romských dětí ve vzdělání a pomáháme rodičům v prosazování práv..

Budujeme zdravou komunitu

Nejdříve je to aktivní rodič, z kterého se stane  dobrovolník v kampaních a nakonec organizátor romských komunit a lídr ve své komunitě.

Toto je náš příběh

Od října roku 2013 působíme jako organizátoři romských komunit v Ostravě ve věci rovného přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání a využíváme metodologii Leadership, organizování a akce: vedení změny z Harvard Kennedy School, U.S. přizpůsobenou ostravskému kontextu.

Organizování komunit je, budování struktury, založené na posilování základních práv komunity a budování vůdčích kvalit v komunitách. Tito organizátoři musí mít s komunitou úzké vazby a musí pocházet z komunity.

V současné době šíříme tyto metody organizování do okolních měst Ostravy.

Leadership, organizování a akce "Vedení změny" 

485

ZAPSANÝCH ROMSKÝCH DĚTÍ

Za čtyři roky jsme zapsali 485 romských dětí do kvalitních nesegregovaných škol

8

LOKALIT V KTERÝCH PŮSOBÍME

Spolu s Asociaci Romských Rodičů pracujeme v osmi lokalitách Ostravy, ale i v Brně, Havířově a České Třebové. 

258

DOBROVOLNÍKŮ

Během čtyř let nám v naších kampaních pomáhalo víc jak dvěstěpadesát dobrovolníků 

2549

OSLOVENÝCH KONSTITUENTŮ

V lokalitách jsem oslovili dva a půl tisíce konstituentů kteří podporují naší práci a naše dobrovolníky. Více jak 2000 lidí nás také přišlo podpořit minulý rok na happening, který se konal v Ostravě  


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí