Opatření PES pro oblast školství  

Přehled opatření podle stupně ohrožení a pokyny MŠMT

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://
bit.ly/36ili3W).

Tabulka opatření a pokyny je možno stáhnout níže.


.


Zjišťování vzdělávacích potřeb romských dětí zapsaných do běžných základních škol a zjištění rozdílu v kvalitě vzdělávání mezi běžnými základními školami a segregovanými školami.

Zpráva ke stáhnutí anglicky.
Awen Amenca výzkum z roku 2016
Awen Amenca výzkum z roku 2016

Výroční zpráva 2017/2018