Zjišťování vzdělávacích potřeb romských dětí zapsaných do běžných základních škol a zjištění rozdílu v kvalitě vzdělávání mezi běžnými základními školami a segregovanými školami.

Zpráva ke stáhnutí anglicky.
Awen Amenca výzkum z roku 2016
Awen Amenca výzkum z roku 2016

Výroční zpráva 2017/2018