Může se učení sociálních dovedností ve škole vyplatit i mimo školu?

06.03.2020

5. září 2017, zveřejnil Mark Greenberg, Tracy Costigan

Sociální emoční dovednosti mohou studentům pomoci stanovit si cíle pro sebe a budovat pozitivní vztahy s vrstevníky. Mohou také vést k dlouhodobým společenským výhodám, které přesahují daleko za hranice jednotlivého dítěte.

Na základní škole v Menominee Nation ve Wisconsinu, školní den začíná neobvyklým způsobem. Než začnou dělat cokoli jiného, posadí se studenti k počítači ve třídě a vyberou si "smajlíka", který nejlépe odpovídá tomu, jak se to ráno cítí.

Pokud se cítí optimisticky, vybírají si zeleného usmívajícího se smajlíka. Pokud jsou na něco naštvaní, je tu červený smutný smajlík. A pokud se cítí někde uprostřed, je tu žlutý neutrální smajlík. Toto cvičení pomáhá těmto studentům rozvíjet dovednosti v oblasti sebevědomí a emočního řízení. Pomáhá také učitelům rozpoznat, kteří studenti mají těžký den a kde by mohli potřebovat pomoc.

Ryan Coffey, učitel a poradce ve Wisconsinské škole, nazývá tento jednoduchý check-in neuvěřitelným nástrojem, který "může změnit celý den."

"Jde o to být pro-aktivní - dříve, než nastane problém - místo toho, aby ho pak jen řešili." Protože [konflikty ve společnosti] jsou na ně těžké, těžké na spolužáky a těžké pro učitele. Je to traumatické pro všechny. Když děti stárnou, tyto negativní emoční dovednosti vedou ke kouření, pití alkoholu a k užívání drog. Pokud je nyní vybavíme pozitivními dovednostmi ... jsou to životní dovednosti, které budou používat navždy. "

Tato komunita uznala a uvedla do praxe to, co výzkumy ukazují stále jasněji: sociální emoční rozvoj je nezbytný pro dlouhodobý blahobyt a úspěch.

Ve skutečnosti může mít budování sociálních emocionálních dovedností u studentů již od mateřských škol dlouhodobé výhody, a to nejen pro samotné studenty, ale i pro společnost jako celek.


Každý dolar investovaný do efektivních sociálních emocionálních programů ve školách může z dlouhodobého hlediska přinést více než 11 dolarů v dlouhodobém horizontu.

Tyto výhody přicházejí několika různými způsoby.

Za prvé, studenti se silnějšími sociálními emocionálními dovednostmi mají ve škole obvykle lepší výsledky. Jedna studie studentů osmého stupně zjistila, že míra sebekázně- jeden aspekt sociálního emočního vývoje - byl lepším prediktorem známek, školní docházky a přijetí do konkurenčního středoškolského programu než výše IQ.

Za druhé, sociální emocionální rozvoj může studentům pomoci vystudovat vysokou školu a získat dobře placené zaměstnání. Děti, které projevují větší sociální emoční dovednosti, už v předškolním věku s větší pravděpodobností vystudují vysokou školu a jsou schopni udržet si práci o 20 let později. Dospívající mladí s těmito dovednostmi vydělávají více jako dospělí.

Dlouhodobé výhody sebekontroly, zvládání emocí a budování pevných vztahů přesahují samotné vzdělávací prostředí.

Výzkumy ukazují, že se děti se silnější výbavou sociálních emocionálních dovedností se méně pravděpodobněji setkávají se zdravotními problémy, problémy se zneužíváním návykových látek nebo se zapojují do trestné činnosti.

Všechny tyto pozitivní dlouhodobé výsledky prospívají nejen studentovi, ale i širší společnosti. Například, když studenti uspějí ve škole a vyrostou a stávají se produktivními dospělými, nakonec přispívají k celkové pohodě svých sousedství a komunit. Když se z nich stanou mladí lidé, vyhýbají se zneužívání návykových látek a zločinu, tím také snižují související finanční náklady společnosti.

Nyní není žádným tajemstvím, že investice v raném časovém horizontu, celková podpora dítěte a studenta brzy, se v dlouhodobém horizontu vyplatí. Další výzkum dále ilustruje, jak programy raného vzdělávání podporovat sociální mobilitu v rámci generací i mezi nimi, pomáhá předcházet obezitě, snížit výdaje na zdravotní péči a vést k celkově vyšší kvalitě života.

Co je nové a vzrušující je to, že stále více škol zavádí tyto sociální emocionální principy a programy do praxe tak, jak Menominee Nation škola. Školy se vždy zaměřovaly na budování akademických dovednosti a znalosti studentů a vždy jsme to považovali za dlouhodobou investici do našeho lidského kapitálu. Velký a rostoucí objem výzkumů by měl objasnit, že podpora sociálního, emočního a fyzického zdraví studentů je stejně silná investice.

Přeloženo: Miroslav Klempar