Happening k výročí rozsudku D. H.

27.11.2017

Více jak 2000 lidí přišlo na náměstí v Ostravě podpořit výzvu Awen Amenca

Před deseti lety Evropský soud pro lidská práva odsoudil Českou Republiku za diskriminaci romských dětí ve školství a to proto, že byly nadměrně diagnostikovány jako lehce mentálně postižené a následně umisťovány do tehdy zvláštních škol.

Česká republika byla vyzvána Evropským soudem pro lidská práva, aby situaci napravila a ukončila diskriminaci romských dětí.

Jediné, co se změnilo za 10 let je to, že se zvláštní školy přejmenovaly na základní školy praktické a potom na základní školy. Novela školského zákona umožňuje společné vzdělávání všech dětí v běžných školách, ale praxe je jiná. Romské děti jsou stále vzdělávány odděleně (v segregovaných školách nebo třídách), ze kterých nemají šanci se dostat na střední školy s maturitou a už vůbec ne na vysokou školu.

My jako rodiče chceme, aby se všechny děti vzdělávaly společně ve kvalitních školách a v přátelském prostředí. Proto vyzýváme romské rodiče, aby kladli důraz na kvalitní vzdělání svých dětí a zřizovatele a školy vyzýváme, aby pro tyto děti vytvořili příjemné a přátelské prostředí. Nechceme čekat dalších 10 let na to, aby Česká republika splnila to, čemu se zavázala a aby ukončila diskriminaci romských dětí ve školství.