Co děláme?


Začali jsme v říjnu 2013 kampaní na de-segregaci škol v Ostravě v České republice. Byli jsme pouze tři organizátoři a dosáhli jsme dobrých výsledků. Náš tým místních organizátorů také zjistil, že nejúčinnějším nástrojem vedoucím ke změně stávajícího vzdělávacího systému je skupina oprávněných a plně informovaných romských rodičů, kteří jsou nejen schopni obhajovat práva svých dětí, ale společně bojovat proti diskriminačnímu a segregačnímu vzdělávacímu systému v Ostravě.To je potenciál, kterým lze dosáhnout strukturální změny stávajícího vzdělávacího systému (spolu s advokacií na legislativní úrovni).

V následujícím roce 2014 jsme změnili stávající metodu "Leadership, organizování a akce: vedený změny" z Harvardské Kennedy School, U.S. a v souvislosti s místními podmínkami ve vyloučených lokalitách Ostravy, jsme začali budovat stabilní skupinu místních lídrů z řad romských rodičů. Budování leadershipu probíhalo tak, aby dobrovolníci z řad rodičů byli schopni vést kampaně zápisů do kvalitních a nesegregovaných základních škol samostatně.

Skupina 7 rodičů, která se na kampaních podílela dobrovolně, vedla v roce 2016 a 2017 kampaň zápisu do ZŠ a úspěšně zapsali stovky dětí. Ze skupiny dobrovolníků, kteří pracovali se stovky rodičů vznikla asociace romských rodičů Awen Amenca Ostrava (link na jejich web). Členové vedoucího výboru asociace byli zvoleni v březnu 2017 počtem 200 hlasů z řad romských rodičů z Ostravských lokalit.

Zjistili jsme, že když se tyto matky pravidelně scházejí s námi a podílejí se na aktivitách kampaně dochází vzrůstu počtu romských dětí na kvalitních ZŠ a zároveň rodiče mají pocit, že jsou přínosem pro komunitu. Dochází ke změně stereotypu romské ženy, která jenom vaří, uklízí a pečuje o děti. Účast v kampani jim přináší nejen zdroj informací, které potřebují, ale také vytváří jejich osobní rozvoj a smysl pro důležitost a smysluplnost.

Naším primárním cílem jsou zápisy do kvalitních a nesegregovaných základních škol a školek a budování leadership kapacit z řad romských komunit. Naše práce nekončí pouze zápisy romských dětí do 1. tříd , ale sledujeme také jejich úspěšnost. Samozřejmě také pomáháme naší konstituenci (rodičům), kteří nás osloví ve věci přeřazení svých dětí na jiné a lepší základní školy, stejně jako poskytování informací k získání stipendií pro romské středoškoláky a vysokoškoláky. Také provádíme síťování s právními národními i mezinárodními organizacemi v případě zájmů rodičů. Nadále jsme členy pracovních expertních skupin pro oblast vzdělávání na národní úrovni a provádíme advokacii, jak na národní tak mezinárodní úrovni. 


Naše výsledky

 • 288 romských dětí z 5 vyloučených lokalit zapsáno do kvalitních a nesegregovaných ZŠ v Ostravě (od roku 2014 do roku 2017)
 • 6 uzavřených prvních ročníků v segregovaných základních školách ve 3 vyloučených lokalitách v Ostravě

 • 56 přeřazených dětí v průběhu 3 let ze segregovaných základních škol, nebo z bývalých praktických základních škol, kde byly vyučovány dle snížených osnov pro děti s lehkým mentálním postižením (RVP LMP)

 • Z průzkumu, který jsme vedli v roce 2016 na zjištění potřeb již zapsaných dětí do hlavního vzdělávacího proudu v předcházejících letech bylo zjištěno, že 70% dětí nemá žádnou speciální vzdělávací potřebu a jediné, co potřebují je vstřícné a přátelské prostředí.
 • Pomohli jsme k získání stipendií pro 26 romských středoškoláků s maturitním oborem a pro 2 romské vysokoškoláky
 • 2 matky z naší 1. kampaně zápisů do ZŠ, za naší podpory v březnu 2017 vyhrály soudní spor již u okresního soudu v Ostravě, ve kterém žalovaly ředitele základní školy hlavního vzdělávacího proudu ve věci diskriminačního jednání při zápisu do 1. třídy z roku 2014


Spolupracující instituce a organizace:

 • Evropská komise
 • Výbor ministrů rady Evropy
 • Veřejný ochránce práv
 • Open Society Fund Praha
 • Rodiče za inkluzi
 • Slovo 21 z.s.
 • IQ Roma servis, z.s.
 • Amnesty International
 • Tara, o.p.s. - projekt Paramita
 • Spiralis, o.s.
 • Liga lidských práv
 • Evropské centrum pro práva Romů (ERRC)
 • New Brunswick Association For Community Living (NBACL)
 • Velvyslanectví USA v České republice
 • Romano Avazi Macedonie

Co o nás říkají rodiče? (reference)