Kdo jsme?


Od října roku 2013 působíme jako organizátoři romských komunit v Ostravě ve věci rovného přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání a využíváme metodologii Leadership, organizování a akce: vedení změny z Harvard Kennedy School, U.S. přizpůsobenou Ostravskému kontextu.

Organizování komunit je, budování struktury, založené na posilování základních práv komunity a budování vůdčích kvalit v komunitách. Tito organizátoři musí mít s komunitou úzké vazby a musí pocházet z komunity.

V současné době šíříme tyto metody organizování do okolních měst Ostravy.

Jolana Šmarhovyčová

Jolana  pracovala 7 let v neziskové organizaci Vzájemné soužití o.p.s., jako terenní pracovník, potom jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Během své praxe přišla na to, že poskytování sociálních služeb nevede k nápravě problému, ale jeho prohlubování a stagnaci. Po zkušenostech se svými dvěma dětmi se rozhodla zapojit do kampaní na zplnomocňování rodičů romských dětí a začala se od roku 2012 věnovat imlementaci rozsudku D. H. a ostatni verzus ČR. Je členem expertní skupiny pro vzdělávání při ) Úřadu vlády ČR, a přizvanou osobou ČŠI a spoluzakladatelka Asociace Romských Rodičů. Práce uvnitř komunity je pro ní velice důležitá a organizování komunit vidí jako nejdůležitější a nejúčinější 

nástroj vedoucí ke změně.

Miroslav Klempar

Vystudoval střední školu hornickou. Dvanáct let pracoval jako horník mechanizátor. Po "sametové revoluci" podnikal a zaměstnával řadu Romů. V roce 2000 odjel do Velké Británie a tam několik let podnikal ve stavebnictví a zároveň studoval angličtinu na univerzitě v Birminghamu. Studium dokončil diplomem DPSI a začal pracovat jako tlumočník pro soudy a policii a zároveň jako poradce pro školský úřad v Birminghamu.

Po návratu do České Republiky pracuje jako organizátor komunit v Ostravě. Pracuje také jako přizvaná osoba České Školní Inspekce, je členem pracovní skupiny Agentury pro sociální začleňování, člen koordinačního výboru "Aliance rodičů pro inkluzi" a člen pracovní skupiny pro zahraniční spolupráci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Magdalena (Lenka) Karvayová

Studuje na New Yorkské Univerzitě v Praze LLM (magistr v oboru právo), absolvovala program Leadership, organizování a akce: vedení změny na Harward Kenedy School (USA) a obdržela titul B.A. v oboru komperativní právo na Anglo.Americké univerzitě v Praze.

Pracovala v Nadaci Open Society Praha jako koordinátorka programů "Lidská práva a vzdělání", abvsolvovala stáž na britském velvyslanectví v Praze se zaměřením na lidská práva, integrace Romů v ČR. 

Pracuje jako přizvaná osoba České Školní Inspekce,, členka expertní skupiny při Radě Vlády pro záležitosti romské menšiny a v součastné době působí jako organizátor romských komunit v oblasti vzděláváni.

Jak to začalo?


Od roku 2007, kdy Evropský soud pro lidská práva odsoudil Českou republiku za nadměrné umisťování romských žáků do speciálních škol a nařídil České republice nápravu, se ve vzdělávacím systému nic nezměnilo. Proto celou situaci vzali do rukou samotní rodiče, kteří hájí práva svých a jiných romských dětí v oblasti rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Od října 2013 vedeme kampaně zápisu do kvalitních a nesegregovaných základních škol předáváme informace rodičům, tak aby se na základě těchto informací, dokázali rozhodnout pro kvalitní základní a předškolní vzdělání. Zároveň jim poskytujeme motivaci a podporu v překonávání různých překážek, kterým čelí u zápisů stejně, jako v průběhu jejich vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.