Jak nás podpořit?

Dobrovolnictví


V případě zájmu a k získání podrobných informací nás kontaktujte.
tel: + 420 601 377 177
email: 

  • Finanční podpora

  • Proč podporovat Awen Amenca?

    • Šíříme informace, které jsou důležité a aktuální pro rodiče a to v oblasti inkluzivního vzdělávání.
    • Motivujeme a inspirujeme jednotlivce k občansky aktivním postojům. Způsob, kterým aktivizujeme a organizujeme romské rodiče v oblasti vzdělávání, způsobuje jejich aktivnost a nezávislost na službách i v jiných oblastech.
    • Naší prací bouráme předsudky a vytváříme lepší soužití mezi majoritní společností a Romy a to již od věku v mateřských školkách. Tudíž nastavujeme podmínky ne pouze pro inkluzivní vzdělávání, ale přispíváme k procesu k vytváření inkluzivní společnosti.
    • Poskytnutím kvalitního vzdělávání je pravděpodobné, že se sníží socio-patologické jevy ve společnosti, tento člověk nebude finančně závislí na státu a sníží se procento nezaměstnanosti.